Käytösongelmat

 

Monet koirien ei-toivotun käytöksen muodot voivat vaimentua tai loppua hetkeksi, jos koiraa rangaistaan tai käytös estetään esimerkiksi apuvälineiden avulla. Koska sekä rankaiseminen että estäminen kuitenkin kohdistuvat vain seurauksiin eivätkä käyttäytymisen syyhyn, käyttäytyminen ei koskaan muutu pysyvästi. Käytöksen syy on yhä olemassa, ja monissa tapauksissa koiran käyttäytyminen etsii uuden purkautumisväylän.  Aiemmin jotenkin vielä siedettävissä tai hallittavissa ollut käytös saattaa muuttua ihmisille, ympäristölle tai koiralle yhä haitallisempaan tai jopa vaarallisempaan muotoon. Rangaistuksilla kasvatetusta koirasta saattaa tulla kävelevä aikapommi ja sen hyvinvointi on huonolla tolalla.

roturacevaino29.7.2010.jpg

 

  

Koiran on helpompi oppia tarkasti määritelty ja suunnitelmallisesti opetettu korvaava käytös kuin oppia olemaan niin sanotusti tekemättä mitään. Tämän takia ongelmakäytöksen muuttamisessa on tärkeää opettaa koiralle selkeä korvaava käytös "väärän" käytöksen tilalle. Koira ei pysty päättelemään, mikä esimerkiksi remmissä kävellessä tai vieraita tervehtiessä olisi oikeaa käytöstä, joten rangaistusten sijaan sille täytyy opettaa toivottu käytös ensin mahdollisimman rauhallisessa ja häiriöttömässä tilanteessa ja vähitellen lisätä tilanteen vaikeusastetta ja viedä opittu käytös ns. oikeisiin tilanteisiin. 

Äkillisten käytösmuutosten takana saattaa myös olla terveysongelmia esim. kipu, jolloin ne on hoidettava ennenkuin koiraa voidaan alkaa kouluttamaan. Sairas, pelokas tai stressaantunut eläin oppii huonosti, jos lainkaan. Vaarana on myös kipujen yhdistyminen itse koulutustilanteeseen, jolloin koira luonnollisesti alkaa suhtautua negatiivisesti koko koulutustapahtumaan tai kouluttajaan.  Muita laukaisevia tekijöitä ongelmakäytökselle voivat olla esim. ravitsemukseen, liikuntaan ja virikkeistämiseen (liikaa tai liian vähän) liittyvät syyt, vahingossa vahvistumaan lähtenyt ei toivottu-käytös  sekä hormonaaliset syyt.

Jos kouluttaminen tuntuu aluksi hankalalta, voin tehdä alkuopetuksen puolestasi, jonka jälkeen jatkat opetetun käytöksen vahvistamista ja yleistämistä ohjauksessani.

Käytösneuvontaa teen kotonani Mikkelin Haukivuorella tai asiakkaidemme kotona. Kouluttajana toimii eläintenkouluttaja sekä ongelmakoirakouluttaja Antje Casper, kotikäynnin normaali hinta on 120 e+ km-korvaukset kouluttajan kotoa. Tarkemmat tiedot hinnoittelusta löydät Yksityiskoulutuksien hinnasto-otsikon alta.